Ny utredning ska överväga återinförd revisionsplikt för småbolag

En ny statlig utredning ska föreslå regeländringar för att få stopp på att bland annat aktiebolag används för att begå brott. Johan Danelius, justitieråd i Högsta domstolen, har åtagit sig uppdraget som särskild utredare. En av de frågor som regeringen vill att Danelius utreder ör en återinförd revisions­plikt för små bolag.

”Regeringen till­sätter nu en utredning för att motverka att före­tag används i brottsligt syfte, och därmed verka för att företag drivs på lika villkor”, säger justitieminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Johan Danelius ska även utreda om Bolagsverkets kontrollerande roll bör utökas i ett brottsförebyggande syfte, obligatoriskt års- och koncernredovisningen i ett elektroniskt format samt särskild straffbestämmelse om bolagskapning.

Morgan Johansson vill ha införslagen om årsredovisningar i elektroniskt format senast den 22 december 2022. I övriga delar ska utredningen vara klar senast den 22 juni 2023.

Martin Hammarström

[email protected]