Ny studie: Pandemin påverkar branschen negativt även 2021

I en undersökning från Wolters Kluwer svarar 300 svenska revisorer och redovisningskonsulter på frågor om hur deras verksamhet påverkats av Covid-19 samt hur de tror att 2021 kommer se ut. Hela 38 procent uppger att de fått minskade kunduppdrag under pandemin, medan knappt hälften så många, 17 procent, har fått mer jobb.

I undersökningen ställdes frågan om verksamheten den tillfrågade arbetar inom har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna under 2020. Hela sex av tio (60 procent) svarade ja på denna fråga. Drygt en av fyra, 24 procent, menar att de inte behövt vidta några åtgärder för att hålla nere kostnaderna. Många har vittnat om pandemins betydelse för den digitala omställningen och i Wolters Kluwers studie anger 39 procent att de blivit mer digitala i sina arbetssätt.

Respondenterna ombads även att sia om 2021. Nära hälften, 45 procent, tror att Covid-19 kommer ha en negativ påverkan på verksamheten under 2021. En av fyra, 25 procent, bedömer att den negativa påverkan kommer att vara stor.  Men 16 procent av de tillfrågade ger en ljusare prognos inför 2021.

Undersökningen genomfördes av Prepoint på uppdrag av Wolters Kluwer mellan 23 november 2020 och 12 december 2020. Totalt intervjuades 300 svenska revisorer och redovisningskonsulter. De tillfrågade är män och kvinnor i åldrarna 18-65 år.

Artikeln är uppdaterat med en korrigerad siffra (den sista om de som ger en ljusare prognos inför 2021).

Foto med tillstånd från Wolters Kluwer

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se