Ny statistik: Fler kvinnor än män bland auktoriserade revisorer under 30 år

Enligt den senaste statistiken från Revisorsinspektionen (RI) är det nu fler kvinnor än män (48 jämfört med 47 stycken) när det gäller antalet auktoriserade revisorer under 30 år.
Om man tittar på andelen kvinnor i kåren totalt har andelen kvinnor sedan årsskiftet ökat med två procentenheter till 36,3 procent för auktoriserade revisorer. Andelen kvinnliga godkända revisorer har ökat med 1 procentenhet till 35 procent.

Revisorsinspektionen RI anser dock inte att den senaste statistiken är tillräckligt för att visa på något trendbrott gällande en ökad andel kvinnor i kåren.

“När det gäller månadsstatistiken så fluktuerar den när det gäller könsfördelningen i gruppen auktoriserade revisorer under 30. Vi kan inte, utifrån att det i senaste månadsstatistiken är fler kvinnor än män i den gruppen, säga att detta är början på en ny trend”, kommenterar Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor på Revisorsinspektionen.
Samtidigt visar RI:s årsrapport att kvinnor lämnar yrket mycket tidigare än män. Efter 40 fyllda år ser man en tydlig nedgång av antalet kvinnliga kvalificerade revisorer. Hos män ser man inte en större nedgång förrän efter 60 år. Revisorkårens storlek har reducerats varje år i över ett decennium och har minskat med cirka 25 procent mellan 2010 och 2020. Studier från RI har tidigare visat på flera bakomliggande orsaker och myndigheten ser med viss oro på den negativa utvecklingen.

RI menar att det är viktigt att revisionsbranschen fortsätter att jobba aktivt för att behålla intresset för yrket och minska utflödet av kvalificerade revisorer. Åtgärder som nya utbildningskrav och förändrat auktorisationssystem har instiftats för att säkerställa behovet av kvalificerade revisorer.

Källa: RI

Martin Hammarström

[email protected]