Ny revisionsinriktning på Handels i Göteborg

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet kommer att starta en ettårig utbildning till hösten som uppfyller de utbildningsmässiga kraven för att bli auktoriserad revisor.

För att kunna söka till “Avancerad externredovisning med juridik”, ska man ha en avslutad kandidatexamen och efter utbildningen kan man ansöka om en magisterexamen i företagsekonomi.

Utbildningen fokuserar på externredovisning och juridik och är ett resultat av en dialog med revisionsbranschen som har efterfrågat en utbildning av detta slag.

Skolan har sedan tidigare en tvåårig masterutbildning på engelska inom redovisning som nu kommer att göras om till att omfatta både redovisning och finans.

“Den ettåriga utbildningen är mer fokuserad på om man vill bli revisor. Den hålls på svenska och har en svensk kontext. Det är alltså två helt olika utbildningar, säger Anna Karin Pettersson som är kurskoordinator.
Ansökan till den ettåriga utbildningen ska göras senast den 18 april.

Finwire

[email protected]