Norska PwC-partner delar på 0,7 miljarder

Omsättningen ökar med 8 procent.

Leif Arne Jensen. 

PwC Norge omsatte 2,9 miljarder norska kronor under det brutna räkenskapsår som slutade den sista juni i fjol. Det kan jämföras med 2,7 miljarder norska kronor under föregående år.

”Det senaste året ökar vi omsättningen med 8 procent. Alla våra affärsområden växer och vi är störst i branschen både när det gäller revision och rådgivning. Marknadsandelen i Big 4-segmentet ligger uppskattningsvis mellan 24 och 30 procent”, skriver norska PwC-chefen Leif Arne Jensen i bokslutet, som tidningen Dagens Næringsliv fått tillgång till.

Resultatet före skatt uppgick till 744 miljoner norska kronor. Enligt Dagens Næringsliv uppgår de 152 delägarnas ”totala kompensation” till samma belopp, vilket innebär 4,9 miljoner norska kronor i snitt för de 152 delägarna. Norska PwC:s pressavdelning bekräftar Dagens Næringslivs uppgifter i ett mejl till Revisionsvärlden. Norrmännen vill däremot inte berätta om hur stor andel av vinsten som delas ut.

”Når det gjelder utdeling så fokuserer vi på total kompensasjon; grunnlønn, bonus og fleksible fordeler der videreutvikling, overtidsbetaling, forsikringer og personalgoder er mer sammensatt enn ellers i næringslivet”, skriver kommuniaktionschefen Henrik Haakestad Lervold till Revisionsvärlden.

Delägarnas ”totala kompensation” blev bättre 2018 än de föregående två åren, då norska PwC-partner fick 4,5 respektive 4,2 miljoner norska kronor i snitt.

Andelen kvinnliga delägare är nu 16 procent.

”Målet är att öka andelen. 2018 var 27 procent av de nya delägarna kvinnor”, skriver PwC i sin hållbarhetsredovisning, som Revisionsvärlden tagit del av.

Jämför med svenska PwC:s senaste bokslut.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se