Norska PwC får bakläxa på bankrevision

”Allvarliga överträdelser av revisorslagen.”

Räkenskaperna för Bank Norwegian, verksamt inom konsumentkrediter och med aktien på Oslo Børs, hade flera redovisningsfel och brister och norska Finanstilsynet ger nu skarp kritik mot norska PwC för revisionen av räkenskapsåret 2017. Det skriver nättidningen Realtid och hänvisar till Dagens Næringsliv.

Finanstilsynets kontroll avslöjade att nedskrivningar på osäkra återbetalningslån och kreditkortslån inte gjordes i enlighet med redovisningsstandarden IAS 39. Det gjorde att Finanstilsynet förra våren inledde en kontroll av PwC:s arbete. Kontrollen visar att PwC brutit mot revisorslagen på flera punkter.

”Enligt Finanstilsynets bedömning borde revisorn ha upptäckt flera av de redovisningsfel och brister som Finanstilsynet har påpekat efter att ha granskat räkenskaperna. Finanstilsynet anser att de allmänna svagheterna i granskningen av värdet på lån som beskrivs i detta brev är allvarliga överträdelser av revisionslagen”, skriver Finanstilsynet, enligt rapporteringen.

”PwC Norge noterar kritiken från Finanstilsynet. Vi har genomfört åtgärder som hjälper till att säkerställa att liknande situationer inte upprepas vid andra revisionsuppdrag. Utöver detta vill vi inte kommentera på grund av vår sekretessplikt”, säger Janna Aarvik, kommunikationsrådgivare i PwC, till Dagens Næringsliv.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se