Norrbottensbyrå utvecklar egen molnbaserad checklista

Hittade inga standardprogram ”ens är i närheten av detta”.

Fr. vänster Malin Mäntyranta, Mikael Boström och Yvonne Hendler. Foto Money Sverige.

På Norrbottensbyrån Money, med ledartrojkan Yvonne Hendler, Malin Mäntyranta och Mikael Boström, har programvaruutveckling blivit en viktig del i byråns digitaliseringsarbete. Ett av projekten är ett digitalt planeringsverktyg för att ha koll på var byrån ligger i leveranskedjorna. Projektet görs i samarbete med Blikk, ett programvaruföretag i Piteå.

”Programmet säkerställer att vi arbetar effektivt på byrån. Det är för att kvalitetssäkra byråns inre arbete. Det kommer att bli en funktion inom Blikk Byrå, som är ett byråstöd”, säger Malin Mäntyranta, auktoriserad redovisningskonsult.

Hur används planeringsverktyget?

”Där ska vi exempelvis ha koll på vilka årsredovisningar som är inskickade till bolagsverket och vilka som återstår. Det är för att kunna ge en överblick på hur vi ligger till och på hur våra resurser ska nyttjas”, säger Malin Mäntyranta.

Före Blikk-projektet har Money dessutom tillsammans med it-konsulten Arctic Group utvecklat Money Check (en molnbaserad checklista) som ska säkerställa att byrån följer redovisningsstandarden Rekos krav på dokumentation av redovisningsuppdrag.

”Det är ett stöd för att som redovisningskonsult kunna dokumentera avstämning av resultat- och balansposter samt dokumentera rimlighetsbedömningar varje månad.”

Finns det inga bra standardprogram att köpa för detta?

”Nej, vi har inte hittat något som ens är i närheten av detta och som är molnbaserat.”

Ska även den molnbaserade checklistan säljas externt?

”Vi har inte tagit ställning till det, men det är inte omöjligt”, säger Malin Mäntyranta.

Beskeden gavs i samband med Byrålunch Norrbotten, en regional nätverksträff för byråledare. På träffen korades Money till Årets tillväxtbyrå 2020 i Norrbottens län. Under det brutna räkenskapsår som slutade den 30 juni 2019 ökade såväl rörelseresultat som omsättning kraftigt. Omsättningen landade på 8,7 Mkr och tillväxten fortsätter.

”Det nyligen avslutade räkenskapsåret omsatte vi 12 Mkr, med en bra vinst”, säger Yvonne Hendler.

Hon är revisorn som efter en lång karriär som revisor på Deloitte och EY lämnade revision för att arbeta som redovisningschef på hamburgerkedjan Max. Efter ett år startade hon Money.

”Jag längtade tillbaka till att vara revisor och konsult”, säger Yvonne Hendler.

I starten drevs revisionsverksamheten för sig med Yvonne Hendler i spetsen medan Malin Mäntyranta körde redovisningsverksamheten i ett eget bolag. Efter något år anslöt Mikael Boström, även han auktoriserad revisor. Delägartrion känner varandra väl från EY. Efter en fusion mellan redovisningsbolaget och revisionsbolaget heter kombibyrån Money Sverige AB, med kontor i Luleå och Piteå.

”Vi är sex personer på vardera kontor, just nu. Vår tillväxt beror på att vi har kunnat anställa bra medarbetare och fått in fina kunder. Det är inte lätt att få tag i bra medarbetare, men vi har lyckats”, säger Mikael Boström, som tillägger att han välkomnar spontanansökningar till byrån.

Intervjun gjordes vid Byrålunch, en digital och regional nätverksträff som anordnas länsvis. Bakom Byrålunch och priset Årets tillväxtbyrå står Revisionsvärlden och mjukvaruföretaget Agoy. Läs mer här.

Martin Hammarström

[email protected]