”Noggranna och med positiv syn på näringslivet”

Nyanställda revisorer studeras under flera år i unikt forskningsprojekt.

Thomas Carrington. Foto SU.

I en ny forskningsstudie ska drygt 600 nyanställda ekonomer vid större och mindre revisionsbyråer följas av forskare från flera lärosäten, rapporterar tidningen Balans. Idén är att följa en kull blivande revisorer under deras första år i yrket och ta reda på vad som utmärker de som väljer att stanna i revisorsyrket, och de som hoppar av. Samma individer kommer att kontaktas med frågor vid flera tillfällen. Första enkäterna med frågor har redan kommit in och börjat analyseras, men gruppen ska följas till år 2023, kanske ännu längre.

”Det är under de första tre till fem åren som de flesta väljer om de ska vara kvar i revisorsyrket eller göra någonting annat”, säger Thomas Carrington, docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom projektet, till Balans.

Forskarnas kunskaper kan hjälpa byråerna att förstå vilka egenskaper och aspekter man ska söka efter när man anställer. Men det handlar inte bara om rekrytering.

”Att revision ses som ett samhällsuppdrag gör att det också finns en demokratiaspekt på det här … Om alla större företag måste ha revisor borde revisorerna vara mer diversifierade”, säger Thomas Carrington till tidningen.

Av de första enkätsvaren tycker han sig kunna utläsa att de nyanställda har åsikter och attityder som är väldigt lika de auktoriserade revisorernas.

”De är verkligen en homogen grupp när det gäller samhällssyn, vilket framkommer när de får frågor om förtroende för staten, banker och företag … Typiskt sett hyser de stort förtroende för samhälleliga institutioner och har en positiv syn på näringslivet. De beskriver sig även som noggranna”, säger Thomas Carrington till Balans.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *