Baker Tilly Stockholm går in i en ny tillväxtfas

Sponsrat innehåll från Baker Tilly Stockholm

Baker Tilly består av oberoende självägda byråer i samverkan. Nätverket har över 800 anställda runt om i Sverige och 37 000 anställda globalt. Baker Tilly är det nätverk för revisions- och redovisningsbyråer som utan tvekan är störst i Sverige och dessutom växer vi kraftigt, se analys i Revisionsvärlden publicerad i Maj 2022. Genom vår samverkan har vi bl.a. ett gemensamt kvalitets-kontrollsystem, en IT-plattform, gemensamma utbildningar och erfarenhetsutbyten för seniora men även personal events för våra nyanställda inom nätverket. Genom nätverket skapar vi en unik gemenskap både inom Sverige och internationellt. Vi träffas regelbundet flera gånger om året och utbyter erfarenheter och följer utvecklingen i branschen.

Baker Tilly Stockholm, som har varit med i nätverket sedan start och har som målsättning att bli en av Stockholms tio största byråer, går nu in i en ny tillväxtfas. Vi är idag drygt 30 personer och i och med vår nya affärsplan behöver vi utöka vår plattform med dig som är senior och som har en drivkraft till förändring, vill vara med att bygga företag och utveckla vår organisation. Det är kanske något du saknar idag? Vi sätter så väl vår personal som våra kunder i centrum och vi behöver dig som liksom vi har en entreprenörs känsla. Vi prövar löpande och på sakliga grunder möjligheter till delägarskap för våra anställda.

Vi utökade delägarkretsen så sent som vid årsskiftet med två seniora delägare och har även ett program för junior partner. Genom vår nya ägarmodell finns möjligheter för att kunna bli delägare – oavsett om man arbetar som kvalificerad revisor eller som konsult, vilket vi tycker är värdefullt ur flera aspekter.

Du har kanske redan idag egna uppdrag, men det är absolut inget krav. Det viktigaste är din personlighet, sociala kompetens och din nyfikenhet att våga pröva nya vägar i en bransch som du känner till. För att nå våra mål i affärsplanen vill vi växa både organiskt och genom förvärv av mindre revisionsbyråer som passar in i vårt format och i vår kultur.

Du som känner dig manad att vara med och anta en utvecklande roll hos Baker Tilly Stockholm, ta kontakt med vår VD, Mikael Jennel. Kontaktuppgifterna finner du på www.bakertillystockholm.se

Sponsrat innehåll från Baker Tilly Stockholm

Redaktionen

[email protected]