Så här ska du tänka kring lönsamhet – expertens bästa tips

Sponsrat innehåll från Fortnox

Pia Eriksson. Foto: Fortnox

Lönsamhet i den digitala eran har det pratats om länge. När tekniken tar över alltmer av den löpande redovisningen – hur ska du som redovisningskonsult då skapa värde för dina kunder och hur ska byrån fortsätta att vara lönsam? Eller bli ännu mer lönsam? 

Lönsamhet i den digitala eran har det pratats om länge. När tekniken tar över alltmer av den löpande redovisningen – hur ska du som redovisningskonsult då skapa värde för dina kunder och hur ska byrån fortsätta att vara lönsam? Eller bli ännu mer lönsam?

Här reder Fortnox egen affärsutvecklare Pia Eriksson ut vad som gäller och hur du som driver en redovisningsbyrå kan tänka kring lönsamhet. Pia har jobbat sida vid sida med några av landets största byråer i många år och vet det mesta om hur du kan boosta dina egna affärer.

– Alla bolag som vill bli mer lönsamma behöver se över sina kostnader och öka sina intäkter och en av de stora frågorna i branschen är ju hur man kan göra det samtidigt som våra mjukvaror blir allt smartare, säger Pia.

Så hur går det då till? Här kommer Pias 5 bästa tips för ökad lönsamhet:

Fullt fokus på rådgivning

Mycket av det som kallas rådgivning gör många byråer redan i dag, utan att kalla det för rådgivning. De ställer samman siffror, gör beräkningar, summerar och reder ut kluriga samband och frågeställningar åt sina kunder.

Men för att hänga med i branschens omställning och bli en ännu bättre rådgivare gäller det att vara proaktiv och tänka rådgivning i alla led. Ett bra första steg är att fråga dina kunder vad de har för mål och vad de vill uppnå med sina verksamheter. Därefter kan ni sätta upp en plan för hur ni ska göra för att komma dit tillsammans.

Automatisera mera

Större fokus på rådgivning kräver att du frigör tid i vardagen och det gör du enklast genom att automatisera så mycket av det löpande arbetet som möjligt. I praktiken innebär det att du kan lägga tid på det som är kul och viktigt; dina kunder och det som har stor betydelse för dem.

Ännu nöjdare kunder, jämnare arbetsflöden över året och mindre stress får du på köpet när du automatiserar allt fler av dina arbetsprocesser.

Ta betalt för ditt värde

Betalt per timme har varit standard i branschen under lång tid. Men prismodellen är inte lika självklar när vi tittar framåt. Nu när mycket av det löpande automatiseras och effektiviseras skulle det innebära att ett större värde bara blir billigare och billigare.

Framtidens prismodell är i stället att ta betalt för det värde du levererar.

– Det är viktigt att kunderna vet vad de betalar för. Därför behöver du paketera dina tjänster på ett tydligt sätt. Börja med att sätta ett fast pris på återkommande tjänster som deklaration, årsbokslut och årsredovisningar, säger Pia.

Med fasta priser vet kunderna vad till exempel en deklaration eller ett årsbokslut kostar och de kan också budgetera för dem.

Väx tillsammans med dina kunder

För att bli mer lönsam gäller det att ha en nära relation och tajt samarbete med dina kunder. Genom att sätta dig in i deras vardag och affärer kan du spetsa ditt erbjudande ytterligare – och sälja in ännu fler tjänster.

Det är ingen slump att en del byråer väljer att nischa sig mot vissa branscher. Genom att göra det får de full koll på både kunden och deras omgivning, kan vara proaktiva och ge bästa möjliga stöttning. Det skapar ett förtroende som tar tid att bygga upp.

Men lönsamhet i redovisningsbranschen kräver också mod. Mod att våga säga nej till vissa kunder. De som inte vill jobba på det sätt som du vill, som kanske inte får ut det du vill att de ska få ut av ert samarbete eller kunder som inte leder dig och byrån framåt.

Fast viktigast av allt när det kommer till lönsamhet och kunder är ju att få in fler och nya kunder som vill och har förutsättningarna som krävs för att växa tillsammans med dig och byrån.

Sikta högt 

Pias sista, men kanske viktigaste, tips för att ökad lönsamhet är att sikta högt. Inte minst när det gäller personlig utveckling.

– Omställningstakten i vår bransch är hög. Förutom att jobba nära kunderna och lära sig allt om deras bolag och branscher behöver man kompetensutveckla medarbetarna löpande för att hänga med, säger Pia.

Desto bättre då att allt fler aktörer i branschen – programvaruleverantörer, branschorganisationer och andra byråer – delar med sig av både kunskap och erfarenheter. Därför är det bra att hålla utkik på både webbsidor och sociala medier efter utbildningar som matchar just din och byråns behov.

– Att låta medarbetarna jobba med sin egen utveckling är den bästa prioriteringen en redovisningsbyrå kan göra, avslutar Pia.

Fortnox erbjuder många gratis utbildningar och trendspanar löpande på bloggen. Dessutom har de ett samarbete med brittiska affärsutvecklingsföretaget AVN och kan därmed erbjuda en riktigt vass utbildning för byråledare – där syftet är att jobba lagom och ändå bli mer lönsam. Läs mer på fortnox.se.

Sponsrat innehåll från Fortnox

 

Redaktionen

[email protected]