Myt att Big4 klarar revisorsprovet bättre

Många små revisionsföretag klarar sig bra.

Vilket är framgångsreceptet för att klara revisorsexamen? Det har tidningen Balans undersökt i en rad artiklar. Mycket pekar på att bilden av att kandidater från Big4 klarar sig bättre än dem från mindre revisionsbyråer är en myt.

Många olika faktorer påverkar resultatet av revisorsprovet så som år i yrket, möjligheten att läsa på och stöttning från den egna arbetsplatsen. Men också själva provets utformning, som ska leva upp till gällande yrkesstandard och ta hänsyn till revisoryrkets olika förutsättningar för stora och små byråer.

I branschen finns det en uppfattning om att kandidater från de stora byråerna klarar provet bäst men till tidningen Balans säger Robert Wennberg, utbildningsansvarig på FAR, att den bilden inte riktigt stämmer. Enligt deras analyser finns det visserligen en god representation av högt provresultat från storbyråernas kandidater men också att de som jobbar på mindre revisionsföretag klarar sig bra. Enligt Robert Wennberg har ”31 procent av de mindre byråerna en högre andel som klarar revisorsexamen bättre än Big4”.

Gemensamt för alla framgångsrika byråer är att de ser till att medarbetare som ska göra revisorprovet har rätt grund i form av utbildning, bred praktik med hela revisionskedjan från planering till rapport. Det är ett arbetssätt som både stora och mindre byråer tillämpar. Även om det för mindre revisionsbyråer kan ta längre tid för en kandidat att få rätt erfarenhet.

Fakta:
Prov för revisorsexamen hålls vanligtvis två gånger om året, på våren och på hösten.
Källa: Revisorsinspektionen

 

 

 

Mari Louise Paulson

[email protected]