Modern Ekonomi säljer Jönköpingskontoret till huvudägaren

Frans Blom

Modern Ekonomi säljer verksamheten i Jönköping till huvudägaren ECIT Services AB. Affären görs enligt ett pressmeddelande som ”ett led i effektivisering och ökad lönsamhet”. ECIT har redan ett kontor i Jönköping (ingick i Fortner som ECIT förvärvade 2019) och är sedan i år majoritetsägare i Modern Ekonomi.  Det skrivs inte rätt ut, men Revisionsvärldens tolkning är att två kontor i Jönköping slås samman till ett. Den planerade ”omorganisationen” förväntas vara färdigställd den 1 maj.

”Att avyttra verksamheten i Jönköping till vårt systerföretag ECIT Services AB är ett led i att vidare effektivisera och öka lönsamheten för bolagsgruppen i stort. Tillsammans med ECIT i Jönköping tror vi att omorganisationen kommer att ge en än bättre förankring på marknaden i Jönköping med omnejd samt bidra till ökad tillväxt”, säger Frans Blom, VD för Modern Ekonomi.

Modern Ekonomi skriver att avyttringen kommer att minska koncernens omsättning under innevarande räkenskapsår med ca 2 Mkr och förbättra resultatet med ca 0,3 Mkr.

Martin Hammarström

[email protected]