Modern Ekonomi säger upp franchisetagare

Redovisningskoncernen går in för helägda kontor.

Frans Blom

Redovisningsbyrån Modern Ekonomi avvecklar sitt franchisekoncept och går in för helägda kontor. ”Efter utvärdering av Modern Ekonomis franchisekoncept har beslut fattats att avveckla konceptet, som ett led i att vidare effektivisera verksamheten. Bakgrunden är att ett ökat fokus på de helägda kontoren bedöms ha större möjlighet till resultatpåverkan. Avtalen med Modern Ekonomis franchisetagare är uppsagda och beslutet att avveckla franchisekonceptet bedöms ha en marginell resultatpåverkan”, säger Frans Blom, vd för Modern Ekonomi, i ett pressmeddelande. Han tror att helägda kontor gör det lättare att hitta ytterligare effektiviseringar som slår igenom i koncernens ekonomi.

Modern Ekonomi startade år 2006 i Västerås. Idag har koncernen drygt 160 medarbetare vid 15 kontor. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *