Mellanstor revisions- och redovisningsbyrå i södra Sverige till salu

Annons

Vi arbetar mest med ägarledda företag och deras ägare. Omsättning 10 mkr/år varav hälften revisionsarvode, hälften redovisning. Intresseanmälan skickas per e-post till [email protected] Alla svar behandlas konfidentiellt.

Annons

Bosse Lindberg

[email protected]