Med utveckling i fokus

”På Mazars finns goda förutsättningar att utvecklas och växa.”

Karin Steenstrup. Foto Mazars.
Sponsrat innehåll från Mazars

Mazars fortsätter tillväxtresan inom samtliga affärsområden – revision, redovisning och skatt. Den vanligaste vägen in i organisationen är efter examen eller några år i yrkeslivet, men här finns också många goda erfarenheter av att rekrytera mer seniora medarbetare eller förvärv av mindre, lokala byråer. Karin Steenstrup anslöt till Mazars 2018 som administrativ skattechef, en roll som innebär fullt fokus på ledarskap, utveckling och tillväxt inom affärsområde skatt. Hon är stationerad på kontoret i Stockholm, men har ett ansvar för verksamheten i hela landet.

Berätta lite om din roll som administrativ skattechef på Mazars.

– Jag jobbar med fokus på utveckling. Det handlar om allt från att se till att våra skattekonsulter jobbar mot tydliga mål som motsvarar affärsplanen och som gör att de utvecklas, till att vi har en bra process kring rekrytering och en tydlig budget som svarar mot våra ekonomiska mål. Det här är en roll som inte funnits tidigare inom organisationen men som ger mig utrymme att ha fullt fokus på ledarrollen och det tror jag gynnar organisationen.

Vad fick dig att välja Mazars?

– För mig var det jätteviktigt att det fanns ett hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv. På Mazars finns starka kvinnor i ledarposition – förebilder inom både branschen och organisationen, det kändes väldigt betydelsefullt för mig. Det är också spännande att få vara med på resan framåt. Mazars är ett företag i förändring och det är jätteroligt och inspirerande att få lov att vara en del av!

Vad är din drivkraft?

– Att se andra utvecklas och växa är en stark drivkraft för mig. Jag tycker mycket om att vara med i förändringsprocesser, att skapa struktur och tydlighet som skapar positiv förändring. På Mazars finns bra förutsättningar för att utvecklas – hitta nya vägar inom sitt område och nå nya karriärsteg – det tycker jag är jättespännande.

Mazars skatt har vuxit mycket under det senaste året – hur ser du på utvecklingen?

– Vi är idag ett team om 25 skattekonsulter fördelade på fyra kontor: Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö. Anledningen till att vi vuxit ser jag dels beror på en ökad efterfrågan på skatterådgivningstjänster, vi märker att det finns en önskan från kunderna om en mer allmän rådgivning där vi fungerar som bollplank i olika skattefrågor. Dels tror jag det beror på vårt arbetssätt, att vi jobbar tillsammans som ett gemensamt team, oavsett vart i landet vi finns – något jag också tror skapar fler affärsmöjligheter. Framåt vill vi fortsätta att växa med omsorg. Att hitta rätt medarbetare till teamet, som är inkluderande, prestigelösa, drivna och professionella – det är oerhört viktigt för oss.

Nyfiken på att veta mer om Mazars? Gå in på: www.mazars.se – där kan du också träffa några av våra medarbetare som berättar hur det är att jobba på Mazars!

Sponsrat innehåll från Mazars
Redaktionen

[email protected]