Mazars kraftsamlar för att nå bönder

Nytt team jagar ”lant- och skogsbruk, mindre hästgårdar, större gods och fideikommiss”.

Sebastian Bengtsson

Mazars lanserar Mazars Lantbruk, ett team av experter inom revision, redovisning och skatt inriktade på lantbruksrelaterade verksamheter. Experterna är verksamma vid flertal kontor runt om i Skåne.

”Företag inom lantbrukssektorn står ofta inför komplexa frågeställningar som kräver både erfarenhet och kompetens för att hantera korrekt. Det kan handla om en mängd olika frågor inom samma företag; försäljning av tjänster, djurproduktion såväl som spannmålsproduktion, lagerhållning, fastighetsförvaltning, frågor förknippade med moms och mycket annat”, säger Sebastian Bengtsson, lantmästare och auktoriserad redovisningskonsult på Mazars i Simrishamn.

Han beskrivs som en av initiativtagarna till Mazars Lantbruk. Bengtsson drev länge den egna redovisningsbyrån Aktiv Ekonomi i Simrishamn, och sålde till Mazars 2018.  På hemsidan har byrån listat 11 personer som har ”bred kompetens i frågor rörande såväl lant- som skogsbruk, mindre hästgårdar, större gods och fideikommiss.”

I teamet ingår även Fredrik Rosén, skattejurist och momsexpert på Mazars i Malmö, som under lång tid jobbat med rådgivning mot lantbruks- och hästverksamheter.
Skåne är Mazars starkaste fäste i Sverige.

”Mazars finns på 10 orter runt om i Skåne, vilket gör att våra experter alltid finns nära lantbrukarna som verkar här och kan erbjuda dem en trygg och lokal samarbetspart”, säger Fredrik Rosén.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *