Marginallyft för Östgötabyrå

Årsredovisningen för LR Revision & Redovisning Östergyllen AB är nu offentlig. Byrån är en av de större inom LR-nätverket och omsatte ungefär 16,5 miljoner kronor under det brutna räkenskapsår som slutade i april 2022, plus 1,7 procent. Rörelseresultatet slutar på knappt 1,1 miljoner kronor. Resultatet före skatt är väsentligt högre än föregående år, knappt 1,4 miljoner kronor mot omkring 500 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 6,4 procent, som är bättre än 2020. Då var rörelsemarginalen 2 procent.

LR Revision & Redovisning Östergyllen grundades 2007 och leds av Jan Andersson, auktoriserad revisor. Byrån har har 17 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är samma antal som föregående redovisningsår. Kontor finns i Linköping, Borensberg, Rimforsa och Motala, enligt webbplatsen.

Lönsamhetskurvan: Illustrationen visar rörelsemarginal för LR Revision & Redovisning Östergyllen de senaste fem åren. Procenttalen i rutan till vänster är senaste årets marginal. Bakgrunden är en satellitbild över företagets adress.

Martin Hammarström

[email protected]