LRF Konsult i offensiv för auktorisering

Snyggt diplom ger inte lönelyft per automatik.

Frida Karlsson

LRF Konsult drar igång en satsning för att få fler medarbetare att auktorisera sig. Av rådgivnings- och redovisningsjättens ca 800 konsulter är 412 personer auktoriserade idag, alltså cirka 50 procent. Nu ska andelen auktoriserade konsulter öka ytterligare i syfte att höja kvaliteten i rådgivningen. Pensionsavgångar gör att antalet auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter annars riskerar att minska. För att vara aktuell för auktorisation ska man dock ha tre års arbetslivserfarenhet och ha haft kundansvar lika länge.

”På grund av ett pågående generationsskifte har vi dessutom anställt många nya medarbetare under de senaste åren. Våra nyanställda medarbetare bedömer vi kommer att kunna bli auktoriserade inom två-tre år. Vi ser en tydlig trend att intresset för auktorisationen ökar och arbetar just därför för att göra yrket attraktivt. Positivt är också att KY (kvalificerad yrkesutbildning, RV:s anm) numera godkänns för auktorisation både på lön och redovisningssidan vilket vi ser som mycket positivt”, berättar Frida Karlsson, HR-specialist på LRF Konsult.

Enligt Frida Karlsson blir auktorisation allt viktigare när branschen effektiviserar och automatiserar redovisningsarbetet för att istället lägga större fokus på rådgivning. Arbetet att ”lyfta auktoriseringen” sker både internt och externt. LRF Konsult vill tillsammans med branschorganisationen Srf konsulterna verka för att auktorisation blir en tydligare kvalitetsstämpel gentemot kund.

”För våra konsulter handlar det bland annat om att synliggöra auktorisationen bättre i kommunikationen gentemot kunder”, säger Frida Karlsson.

Även gentemot studenter och potentiella nya medarbetare ska auktorisationen framhävas som ett tydligt karriärsteg för redovisnings- och lönekonsulter.

”Auktoriserade redovisningskonsulter blir en allt viktigare strategisk partner för landets småföretagare vilket också gör att det är ett framtidsyrke”, säger Frida Karlsson.

Varför är inte fler av era medarbetare auktoriserade? Är kurserna jobbiga eller examen för svår?

”Nej det ser jag inte. Det handlar snarare om att man får veta vilka fördelar en auktorisation innebär. Det är ett kompetenslyft och blir ett kvitto på kompetens samtidigt som det stärker yrkesidentiteten”, säger Frida Karlsson.

Får man högre lön om man klarar examen?

”Nej, men genom auktorisationen skaffar du dig verktyg som gör att du kan öka värdet i din rådgivning. Det kommer att synas i de nyckeltal du mäts emot och vår lönesättning är individuell efter prestation”, säger Frida Karlsson.

Fotnot: LRF Konsult har cirka 1400 medarbetare och av dessa uppges cirka 800 ha en inriktning som gör att auktorisation kan vara aktuell. Srf Konsulternas webbplats finns 412 LRF-konsulter (redovisnings- och lönekonsulter). Dessa bör vara auktoriserade.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se