Livets Ord-revisor varnad av RN

Borde granskat jäv när församlingstopparna gav sig själva livslång pension.

ulf-ekman
Ulf Ekman

En auktoriserad revisor i Uppsala är varnad av Revisorsnämnden, RN, för revisionen av den frikyrkliga stiftelsen Livets Ord. Granskningen gäller stiftelsens räkenskapsår 2011/2012 och revisorn, som driver en mindre byrå, får kritik på två punkter.

Den första gäller ett uppmärksammat styrelsebeslut som togs 2012 om att de ge förmånliga pensioner till alla ordinarie styrelsemedlemmar födda tidigare än 1960. Beslutet innebar att fem av församlingens ledande företrädare, bland dem Livets Ord-grundaren pastorn Ulf Ekman och hans fru, gav sig själva extra pension livet ut. För dessa äldre styrelsemedlemmar skulle Livets Ord betala mellanskillnaden mellan den ordinarie pensionen och slutlönen, så att de fick full lön även efter pensioneringen fram till att de fyllde 75 år. Efter 75 skulle extraersättningen trappas ned.

När pensionsbeslutet fattades var endast sex av nio ledamöter närvarande. Fem av dessa fick pension enligt beslutet. Enligt Revisorsnämnden borde revisorn ha gjort en utredning av jävsfrågan och om styrelsen överhuvudtaget kunde fatta beslutet enligt stiftelselagen, som säger att en styrelseledamot inte får fatta beslut som rör denne själv.

Revisorn var medveten om att styrelsemedlemmarna fattat beslut om sina egna pensioner, men hävdar att tanken var att pensionärerna skulle stå till stiftelsens förfogade även på ålderns höst.

”Man bör beakta att de som omfattades av beslutet hade varit i stiftelsens tjänst i över 30 år och inte bara byggt upp den svenska verksamheten utan även bidragit till att bygga upp en världsomfattande verksamhet”, anför revisorn enligt RN-beslutet (dnr 2015-62).

Livets Ord har senare tagit avstånd från pensionsöverenskommelsen. Jan Blom, ordförande i Stiftelsen Livets Ord, säger till tidningen UNT att avtalen rivits upp.

Den andra delen som Uppsalarevisorn kritiseras för är bristande kontroll av gåvorna till stiftelsen. Dokumentationen av kontrollen är bristfällig och revisorn borde ha testat de interna kontrollsystemen för gåvohanteringen, enligt Revisorsnämnden.

Vid sidan av RN-anmälan har ett antal tidigare och nuvarande Livets Ord-medlemmar anmält församlingen till Länsstyrelsen. Anmälarna anser att den tidigare ledningen, med paret Ekman i spetsen, fattade flera beslut under åren som “berikar dem själva på ett sätt som dränerar verksamheten”. Ekmans lämnade Livets Ord 2014 och är idag katoliker.

”Tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen borde nu omgående granska Livets Ord. Revisorsnämnden har ju inte haft i uppdrag att granska stiftelsen, utan bara revisorns arbete”, säger församlingsmedlemmen David Smeds till UNT.

Han uppger att den varnade revisorn reviderar flera bolag i Livets Ord-sfären, bland annat Krokshall, Världen Idag, Livets Ord Förlag och Intelligent Design Media AB.

Jan Blom på Livets Ord vill inte säga om Revisorsnämndens kritik kommer att få några konsekvenser för församlingen eller om man ska byta revisor.

”Vi har inte fattat några beslut om det. Det här handlar om fel som revisorn har gjort i sin granskning. Men vi har god kontroll på våra insamlade pengar”, säger Jan Blom till UNT.

Uppsalarevisorn vill till tidningen inte kommentera Revisorsnämndens granskning och beslut.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se