”Ledande revisorer ska föregå med gott exempel”

Revisorsinspektionen: Vi kan ändra regelverken men byråerna ansvarar för att höja revisorns status.

Per Johansson

I en debattartikel i SvD Näringsliv breddar Revisorsinspektionens chef Per Johansson debatten om att minska avhoppen från revisionsbranschen. Artikeln publiceras kort efter att Revisorsinspektionen (RI) i veckan arrangerat ett seminarium i Stockholm om frågan och efter publiceringen av rapporten Yrkets attraktionskraft. I rapporten har RI flera förslag som syftar till att göra det lättare för ex-revisorer att bli auktoriserade om de vill återvända till revision. Bland annat vill RI slopa dagens krav på revisionstimmar för auktorisation – timkraven. I debattartikeln påpekar RI-chefen dock nyktert att attraktivitet till ett yrke inte går att reglera fram. Omvärldens syn på branschen är viktig för revisorns status. Och det är byråerna, inte minst de största, som har huvudansvaret för att lyfta revisionsyrkets status.

”De ’ledande revisorerna’ på byråerna ska föregå med goda exempel. Det är tyvärr inte revisorernas framgångar som syns och uppmärksammas, utan revisorsrollen diskuteras oftare i negativa sammanhang, exempelvis då revisorer tummat på regler om oberoende, professionell skepticism och inte vågat stå upp mot sin klient … till syvende och sist handlar det om att revisorer gemensamt måste stå upp för yrkets grundläggande värderingar och egenskaper – kunskap, ärlighet och pondus”, skriver Per Johansson i artikeln, som delvis refererar diskussionen på seminariet i måndags.

Han pekar på att det krävs många ingredienser för att få till en bra kultur och ett gott rykte kring branschen.

”Gemensamt är dock att det måste finnas ett närvarande ledarskap som skapar delaktighet, som kan förklara revisionens betydelsefulla roll i samhället samt tillfredsställer behovet av individuell och kontinuerlig coachning och feedback till medarbetaren”, skriver Per Johansson.

Länk till hela debattartikeln.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se