Låt revisorn vara revisor

Debatten om revisorernas framtida roll tar sig i allt märkligare uttryck. Önsketänkande varvas med förslag som direkt eller indirekt eliminerar revisorns faktiska roll som oberoende extern granskare. Branschen är ense om att rådgivningsnyttan för företag och dess företagsledare kommer att bli allt mer central inom en snar framtid och Dan Brännström (tidigare generalsekreterare för branschorganisationen FAR) för i en krönika fram en rad intressanta tankar i detta ämne.

Det märkliga med Dans resonemang är att han försöker sortera in rådgivningsnyttan under begreppet revision, vilket ju per definition är en helt annan tjänst. Revision är en tjänst som bygger på och syftar till att representera aktieägarna för att kontrollera bolagets redovisning och förvaltning.
Att genom drömmar väva in revisorns roll i någon kreativ konsulttjänst underminerar hela revisorns roll och självfallet revisorns trovärdighet gentemot ägarintresset. Att i framtiden kunna sätta subjektiva betyg på företagens prestationer är ett enormt avsteg från det oberoendeförhållande som en revisor förväntas ha. Att revisorer utan faktisk och detaljerad rörelsekunskap, ska frambringa bättre lönsamhet och prestation blir därför direkt löjeväckande.

Den typ av insatser som Dan drömmer om är säkerligen nyttiga för ett företag, men det kan knappast kategoriseras som revision. Den tidigare VPK-ledaren CH Hermansson uttalade de bevingade orden;

”Att man ska kalla saker för dess rätta namn”. Vill man utföra de rådgivande tjänster som Dan beskriver så är man en rådgivare eller affärskonsult – inte revisor. Genom att ta sig an rollen som rådgivare eller affärskonsult slipper man de begränsningar som ABL och etablerade modeller för oberoende som revisorn har som riktlinjer för sitt arbete.

En del av det Dan önskar att revisorn ska göra är sådant som redan utförs av andra aktörer på marknaden, kreditupplysningsföretagen sätter redan betyg på företagens ekonomi och betalningsförmåga där detta baseras på över 130 parametrar. Värt att fundera på är vad som händer om revisorn, baserat på en begränsad analys, ger ett helt annat betyg än exempelvis Creditsafe eller UC? Om revisorn ska genomföra och betygsätta företagen utan att ha tillgång till all fakta om företaget kommer revisorns betyg inte ge en rättvisande bild.

Eric de Basso

Ekonomiska brott i bolaget är något vi måste hitta lösningar på, men att revisorn minst 12 månader efter en faktisk transaktion ska kunna förhindra den blir än mer märkligt. Dan hade, med sina drömmar, passat perfekt inom redovisningsbranschen. Här kan han göra nytta dagligen och inte vid enstaka tillfällen under året.

Eric de Basso
Auktoriserad redovisningskonsult som driver EdB Redovisning i Stockholm

Åsikterna i artikeln är skribentens egna. Du kan diskutera i kommentarsfunktionen nedan. Vill du också skriva i Revisionsvärlden? Mejla

Läs Brännströms krönika Drömmen om revisionen

Redaktionen

[email protected]