KPMG:s gamla huvudkontor överlever ett tag till

Arkitektskiss på den kontroversiella planerade nybyggnationen

Byggbolaget Skanskas plan att riva KPMG:s gamla huvudkontor i Stockholm har drabbats av en ny motgång. Under sommaren beslutade Högsta domstolen att Samfundet S:t Erik har klagorätt, skriver tidningen Stockholmdirekt. Den ideella föreningen anser att rivningen skulle påverka riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Tidigare har mark- och miljödomstolen avvisat en överklagan från S:t Erik med motiveringen att samfundet inte hade någon klagorätt. Nu skickas ärendet åter till mark- och miljödomstolen.

”Det vore omfattande kapitalförstöring att riva det. Tyvärr är det bara ett av flera hus i City som är hotade”, säger Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik, till Stockholmdirekt.

Skanska köpte fastigheten hösten 2014 från Alecta, som del av en bytesaffär. År 2016 flyttade KPMG och samma år sålde Skanska sitt planerade projekt till Slussgården/SKR som vill låta bygga ett nytt huvudkontor på platsen . Skanska har från staden fått klartecken att riva KPMG-huset och därefter uppföra en ny byggnad som innehåller 26.000 kvm lokaler på fastigheten. Detta beslut har alltså överklagats. Skanskas plan är att bygga 4,5 meter högre än det befintliga huset.

KPMG-huset lever på lånad tid.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se