KPMG vinner mark inom i offentlig sektor

”Flera betydande ramavtal med Region Stockholm och Stockholms stad samt med Kammarkollegiet”.

Sommaren 2018 gick KPMG:s ut och berättade om byråns offensiva satsning på offentlig sektor.

”Målbilden är att rekrytera ett 100-tal personer över hela Sverige”, sa Magnus Larsson, partner och branschansvarig för offentlig sektor, se tidigare artikel.

Nu, två år senare, vekar KPMG anse att målet nåtts.

”Våra intäkter inom sektorn har ökat rejält de här två åren och siffrorna ligger väl i fas att motsvara de 100 rekryteringar vi pratade om. Men vi är långtifrån mätta och nöjda, nu måste vi fortsätta växa och rekrytera för att ta nästa steg”, säger Magnus Larsson på KPMG:s webbplats.

Tillväxten har skett över hela landet, med fokus på storstadsregionerna. KPMG säger sig ha vunnit flera betydande ramavtal med Region Stockholm och Stockholms stad samt med Kammarkollegiet vilket omfattar över 300 myndigheter och verk.
Nu vill KPMG fortsätta växa inom offentlig sektor. Rekryteringsbehovet rymmer allt från auktoriserade revisorer och strategiska rådgivare till juniora konsulter och nyexaminerade som brinner för offentlig sektor. Inom områden som GRC, hälso- och sjukvård samt sektorns basverksamheter såsom utbildning och omsorg är konsultbehovet stort.

”Jag vill verkligen lyfta hur enormt roligt och stimulerande det är att jobba i uppdrag mot offentlig sektor. Att vara delaktig i att göra samhället bättre, tryggare och mer hållbart. Att få insyn i vad våra skattepengar går till och kunna bidra till att de används klokt. Helt enkelt vara med och göra skillnad”, förklarar Magnus Larsson.

Coronapandemin har inte lett till någon minskad efterfrågan inom sektorn, även om erbjudandet skruvats till.

”Det rullar på med bland annat strategiska projekt kring effektivisering. Och revision och granskningar är ju inget man slutar med på grund av en pandemi. Vi utvärderar och reviderar även covid-19-arbetet åt flera offentliga myndigheter”, säger Magnus Larsson.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *