KPMG går med i nätverk för mångfald

Annica Hedmark

KPMG har blivit medlem i Diversity Charter Sweden, ett nätverk för företag som vill arbeta framgångsrikt med mångfald.

”Vårt medlemskap i Diversity Charter Sweden är ytterligare ett steg för att ständigt förbättra och lära oss inom ämnesområdena”, säger Annica Hedmark, Head of People and Culture på KPMG.

Diversity Charter Sweden är ett nätverk för företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfald. Nätverket ordnar i storstäderna träffar för erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling. Från början är Diversity Charter en europeisk organisation som grundades år 2004 i Frankrike. De blev år 2010 en del av EU-kommissionen.

I Sverige drivs Diversity Charter Sweden som en ideell förening med ett 100-tal företag som medlemmar, bland annat Skanska och Volvo Car Group.

Martin Hammarström

[email protected]