”Kostnadskontroll på byrån en förutsättning för fasta priser”

Så stöttar Björn Lundén byråer som vill arbeta med fasta priser mot kund.

Sponsrat innehåll från Björn Lundén

Ulf Bokelund Svensson

En följd av det digitaliserings- eller egentligen automatiseringsarbete som sedan några år kännetecknar redovisningsbranschen, är förändrade affärsmodeller där fast pris för redovisningstjänster är centralt och något många redovisningsbyråer strävar mot. Kanske inte fast pris i alla lägen, men i vart fall på grundläggande tjänster som utan större svårigheter eller investeringar kan automatiseras, t ex löpande redovisning och hantering av leverantörsfakturor. Vid långt driven automatisering går jobbet blixtsnabbt och det är en av anledningarna till att allt fler byråer upplever att det känns mer relevant med fast pris än med timdebitering. Att timdebitera arbete som knappt tar någon tid är heller inte särskilt lönsamt. Och ser vi på saken ur det viktigaste perspektivet – kundens – torde det vara önskvärt med förutsebarhet och tydlighet kring kostnaden och därmed fördel fast pris.

En variant som säkert kan kännas lockande för vissa är att fortsätta debitera på samma nivå som man gjort tidigare men automatisera processerna, vilket naturligtvis är både oetiskt och kortsiktigt.

För mig känns fast pris på redovisningstjänster lika naturligt som att betala fast pris för ett abonnemang på Spotify eller mobilen. För mer kvalificerade tjänster som ekonomisk eller juridisk rådgivning hamnar saken i ett annat läge. Dessa är både tids- och kompetenskrävande och – inte minst – värdeskapande för kunden på ett annat sätt än registrering och rapportering.

En redovisningsbyrå som vill erbjuda sina kunder fast pris vill av naturliga skäl ha kontroll över sina egna kostnader för att leverera tjänsten. Det är svårare att kompensera sig för höga eller oväntade kostnader när man inte debiterar tid. Det här ställer krav på oss som levererar olika tekniska lösningar och tjänster till redovisningsbyråer att jobba med en transparent och genomtänkt prissättning där byrån på förhand vet vad tjänsterna kommer att kosta. Bara då har byrån ett vettigt underlag för sina prissättningskalkyler. Det är självfallet svårt för byrån att tillämpa fast pris till kunderna om leverantörerna av underliggande tjänster har en transaktionsbaserad prissättning.

Vi på Björn Lundén försöker så långt möjligt (och mycket är möjligt) tillämpa fasta priser till byråerna för våra digitala lösningar. Det gäller både enklare lösningar för automatisering och mer avancerade tjänster som vår kvitto- och fakturatolkning och vårt AI-baserade rådgivarverktyg. Och i de fall vi själva har en underleverantör ger vi oss inte förrän vi hittat ett upplägg som inte bara är rimligt för oss och leverantören, utan även för vår kund – redovisningsbyrån.

Ulf Bokelund Svensson, vd på Björn Lundén AB

Sponsrat innehåll från Björn Lundén

Lars Sörling

[email protected]