Kommunalt magplask ger uppdrag

KPMG utreder otursdrabbade Fästningsbadet i Varberg.

bad-vid-fastningen
Idéskiss på badet. Bild: M Bäcklund

Det var ifjol som arbetet med att uppföra det nya kommunala Fästningsbadet nära Varbergs fästning drog igång. Virke för 6 miljoner kronor av trädslagen greenheart och azobe beställdes av kommunen. Senare framkom det att piren som badet skulle byggas på inte var stabil nog bad. Nu har bygget lagts på is och det måttbeställa virket ligger fortfarande och väntar i kommunens lager, något som rapporterats i lokalmedia.

Under tiden ska Fästningsbadets framtid att utredas av hamn- och gatuförvaltningen medan politikerna funderar över om de är beredda att lägga mer skattepengar på badet. Ska piren byggas på samma ställe med nuvarande mått, anpassas eller helt enkelt byggas på en annan plats? Eller inte byggas alls?

Under tiden kommer KPMG att bidra med en granskning av kommunens hantering av projektet.

“Vi vill göra en granskning för att se om kommunen kan lära sig något för framtiden av det här”, säger Rune Andersson (S) som är ordförande för kommunens revisorer till Hallands Nyheter.

Utredningsuppdraget på börjas inom kort och avrapporteras till Varbergs förtroendevalda revisorer i december. Ansvarig på KPMG är Kristian Gunnarsson, certifierad kommunal yrkesrevisor på kontoret i Ljungby. Han räknar med att fakturera 45 000 – 85 000 kronor för uppdraget enligt en projektplan som Revisionsvärlden tagit del av.

Finwire

[email protected]