”Kollegor runt om i landet ska känna en större samhörighet”

Därför byter Baker Tilly logotype.

Byrånätverket Baker Tilly har denna vecka lanserat en ny logotype över hela världen. Revisionsvärlden ställde några frågor till Stefan Wallin, ordförande i Baker Tilly Sverige och till vardags på Baker Tilly i Malmö.

Varför gör ni om varumärket?

”Baker Tilly-märket utvecklades ursprungligen för ett enda företag, som vid den tiden arbetade huvudsakligen i Storbritannien. Det var inte utformat för att representera ett internationellt nätverk, och det var inte heller utformat för att användas av tusentals människor runt om i världen och att översättas effektivt till olika marknader och kulturer.”

Varför just nu?

”Baker Tilly har haft sin logga i nästan 30 år och endast en förändring har gjorts 2006 men annars har den varit oförändrad.”

Vad innebär ”rebrandingen”?

”Vi kommer byta ut hemsidor, skyltar och material på kontoren. Självklart är det inte gjort i en handvändning utan ett arbete som kommer pågå under en längre period. Vi hoppas såklart att detta ska medföra ett mer tydligt varumärke i Baker Tilly. Att kunderna ska känna igen sig oavsett om man är kund i Mora eller i Halmstad, men också att våra kollegor runt om i landet ska känna en större samhörighet.”

Kommer ni att marknadsföra det nya varumärket och i så fall hur?

”Vi kommer att synas i sociala medier, webben, branschtidningar med mera. Du kommer att se framöver.”

Hur mycket kostar det?

”Varje lokal medlemsbyrå har kostnader för att ändra sin profilering till den nya loggan men vi räknar med att fördelarna överstiger det.”

Hur ska Baker Tilly positionera sig i förhållande till andra nätverk och byråer?

”Hur Baker Tilly vill positionera sig hoppas vi kommer att bli förtydligat i vår fortsatta kommunikation. Position är ju ett relativt begrepp som gör att vi liksom tidigare med gott självförtroende noga kommer att följa hur vår marknad och övriga aktörer i branschen förändras.”

Revisionsvärdens kommentar: Det är tydligt att varumärkesbytet är ett led i att knyta samman nätverket, som består av fristående byråer. Större strömlinjeformning alltså. En förändring handlar om att den nya ”bakertilly”-logon ska användas fristående, utan den egna byråns namn i direkt anslutning till logotypen. Baker Tilly Ahlgren & Co kan fortsatt heta så, men ska inte ha en egen logotype med det egna namnet i. I Sverige finns även en rad anslutna byråer med starka egna varumärken. Några exempel är Aktiv Revision i Gävle, Sporrong & Eriksson i Kalmar samt Rådek med flera kontor i Mälardalen. Dessa verkar tills vidare vara relativt fria med hur mycket de utåt ska skylta med Baker Tilly-tillhörigheten.

Fotnot: Enligt ett globalt pressmeddelande ska den nya logon likna ”mönster för organiskt tillväxt man hittar i naturen”. Att endast gemener används i varumärket ska signalera ett personligt tilltal. Det faktum att Baker och Tilly skrivs samman i logon ska symbolisera att nätverket blir tightare.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se