Jakt-varningar står fast

Förvaltningsrätten: Helikoptertur till jaktpassen gav seminariet ”en karaktär av lyx”.

Som Revisionsvärldens läsare väl känner till varnades två PwC-revisorer i februari av Revisorsnämnden, RN, efter att de deltagit i seminarier på en jaktanläggning som revisionsklienten SCA tidigare ägde. RN ansåg att deltagande vid bjud-jakt äventyrade revisorernas oberoende.

henvalen-henvalen1-570x400
Henvålen, Härjedalen, där seminarierna ägde rum.

Revisorerna överklagade beslutet och ville upphäva varningen, i andra hand mildra påföljden till en erinran. De tryckte på att resorna var värdefulla för revisionsuppdraget och tonade ned nöjet med jakten.

“Det fanns överhuvud taget inga djur. Det har inte avlossats ett enda skott under de fyra seminarier som jag varit med på”, sa den ene revisorn inför rätten, enligt Dagens Industri.

”Det fanns inget attraktivt alls för mig i jakterna. Jag deltog för att alla deltog och var mest skraj för att jag skulle behöva skjuta”, sa den andra revisorn.

Förvaltningsrätten slår dock fast att det inte kan bli fråga om en lindrigare påföljd (målnummer 6409-16 och 6411-16).

”Att ta emot erbjudandet har bedömts kunna rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. I bedömningen har förvaltningsrätten tagit hänsyn till bland annat att transporten med helikopter till och från jaktpassen ger erbjudandet en karaktär av lyx. Förvaltningsrätten anser också att erbjudandet är exklusivt, eftersom möjligheten att jaga på revisionsklientens marker endast finns för dem som revisorsklienten bjuder in. Sammanfattningsvis finner förvaltningsrätten att värdet på erbjudandet inte är obetydligt och oviktigt”, skriver förvaltningsrätten.

I överklagandet av RN-beslutet hävdades dessutom att en av ledamöterna i RN:s tillsynsnämnd var jävig då denne drivit ett omfattande mål mot PwC som enhetschef på Skatteverket. Förvaltningsrätten anser dock inte att RN-ledamotens tidigare uppdrag hos Skatteverket innebar en jävssituation.

Martin Hammarström

[email protected]