”Jag visste inget om julgransodling”

PwC-delägaren sadlade om – bygger upp storskalig odling av kungsgran i Halland.

Claes Hamilton med sina dekorationsgranar. Om några år är de stora granarna redo. Foto: privat.

I en vacker dalgång sydost om Halmstad, på åkrar som sluttar ner mot en bäck, tar exrevisorn Claes Hamiltons nya affärsprojekt form. Det som idag är plantor av framför allt kungsgran kommer om några år kunna avverkas och säljas som julgranar.

”Redan i år har vi börjat sälja dekorationsgranar i kruka med levande rotsystem som blir allt vanligare att kunder efterfrågar. Man kan exempelvis ha de här granarna i mindre lägenheter, men rätt skött och hanterat kan de även planteras ut i trädgårdar. Trenden är att familjer köper fler än en gran, en stor och en mindre. Det är viktigt att hålla koll på marknaden och fånga trenderna”, säger Claes Hamilton.

Efter en lång karriär som auktoriserad revisor på PwC, som kröntes av flera år som delägare och kontorschef i Halmstad, bestämde sig Claes Hamilton år 2015 för att sadla om till fastighetsmäklare med inriktning mot kommersiella fastigheter, gårdar och skogsegendomar. Han är verksam på Cronholm & Partners och Cronholm Gårdar, som har flera kontor i södra Sverige. Han är också ägare till 430 hektar skogs- och jordbruksmark i Brunskog, söder om Halmstad, och bor på en gård på markerna. Ungefär 30 hektar används till julgransodlingen. Erfarenheterna från karriären som revisor är till stor nytta när gårdens verksamhet breddas.

”Jag satsar på det här för att jag tycker det är roligt att utveckla och testa nya verksamheter. Mycket talar för att marknaden växer framöver och att särskilt efterfrågan på svenskproducerade kungsgranar kommer att öka. Jag tror att konsumenten i framtiden i större utsträckning kommer att efterfråga närproducerat och att produktionen sker på ett så hållbart sätt som möjligt”, säger Claes Hamilton.

Granodningen kräver dock både tålamod och ett regelbundet kassaflöde från andra verksamheter. Men om några år kommer det förhoppningsvis gå att skörda tusentals kungsgranar.

”Vi hade tidigare ett hjorthägn här, men för tre år sedan bestämde vi oss för att satsa på storskalig odling av julgranar, främst kungsgranar. Jag visste inget om julgransodling då, men läste på och köpte in rådgivning från Danmark, där julgranar är en mångmiljardbransch.”

Kan danskarna kan vi, resonerade Claes Hamilton och hans kompanjoner.

Tror du att ni klarar konkurrensen på den här smala och nischade marknaden?

”Det tror jag absolut. Vi ligger på ungefär samma breddgrader som Danmark och har samma förutsättningar. Men det kommer att ta tid och kräva kontinuerlig skötsel, vi är ännu i uppbyggnadsfasen. Om tre år hoppas vi kunna producera 5000-6000 granar per år och fullt utbyggda kommer vi att ha en årlig produktion på cirka 20 000 granar”, säger Claes Hamilton.

Han eftersträvar en mekaniserad produktionsprocess och vill minimera användningen av bekämpningsmedel, men anser att man i början av praktiska skäl måste ha kemisk bekämpning av ogräs eftersom ogräset annars kan kväva de små plantorna. Claes Hamilton vill också efterhand försöka bygga upp en verksamhet vid sidan av försäljning till grossister. Kunderna ska kunna komma till odlingen och hugga sin egen gran.

”Tanken är att det ska kunna bli som ett event där familjer eller företag gemensamt åker till odlingen och kanske kombinerar med aktiviteter som korvgrillning eller äta någon soppa eller liknande. Det kan bli som ett utflyktsmål där man gör något roligt tillsammans och sedan åker hem med en nyhuggen, närproducerad kungsgran”, avslutar Claes Hamilton.

Fotnot: Drygt 3 miljoner av Sveriges runt 4,5 miljoner hushåll beräknas ha julgran. Omkring 2,8 miljoner av dessa julgranar har sitt ursprung i Sverige och de resterande ca 400 000 importeras, främst från Danmark. 80 procent av julgransmarknaden består av rödgran (vanlig gran). Källa: Sydsveriges Julgran och Pyntegröntodlarförening.

Stefan Hällberg

stefan.2@tele2.se