Internrevisor slog larm i Svenska kraftnät

För loggbok om hur myndigheten hanterar säkerhetsbrister. Nu kopplas Säpo in.

Eva Fredriksson

Dagens Nyheter (DN) skrev förra veckan om allvarliga brister i säkerhetsskyddsarbetet på myndigheten Svenska kraftnät, som förvaltar stamnätet för el. Flera chefer har under 2018 anlitats eller anställts utan att de var ordentligt säkerhetsprövade. Trots detta har de fått tillgång till uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Energiminister Ibrahim Baylan (S) har kallat upp generaldirektören Ulla Sandborgh för samtal om det bristande säkerhetsarbetet och de har båda frågats ut i om saken i riksdagen.

I veckan avslöjade DN att chefen för myndighetens internrevision Eva Fredriksson var först på bollen. Redan i oktober förra året slog hon larm till Svenska kraftnäts styrelseordförande Bo Netz om delvis samma säkerhetsbrister som DN-artiklarna handlar om.

”Den 26 oktober mejlar jag att det finns säkerhetsbrister för klassningen av tre stycken chefer och att jag talat med säkerhetschefen om detta”, säger Eva Fredriksson till DN.

Fyra dagar senare hölls ett telefonmöte mellan internrevisorn, styrelseordförande Bo Netz och en medlem i styrelsens revisionskommitté. En månad senare hölls ett nytt möte där internrevisorn fick framföra sina uppgifter direkt till generaldirektören.

Enligt DN ska myndighetsledningen därefter inte gjort mycket. Den tycks inte ha tagit säkerhetsproblemen på allvar förrän DN började skriva.

Eva Fredriksson är sedan drygt två år internrevisionschef på Svenska kraftnät. Hon har tidigare bland annat varit internrevisor på Riksbanken och revisor på Riksrevisionen. Hon berättar att hon fört en noggrann dokumentation om höstens turer och samtal. Hon ansåg att bristerna hon sett var allvarliga och att hennes dokumentation ”skulle kunna efterfrågas senare”.

”Jag har i kronologisk ordning antecknat vilka möten jag har hållit, vilka mejl jag har fått och skickat. Jag började föra loggen efter att jag fick bekräftat att det fanns problem med säkerhetsklassningen för tre personer. Jag har fört kortare egna minnesanteckningar från mötena med styrelseordförande, generaldirektör och från styrelsemötet”, säger Eva Fredriksson till DN.

På tisdagen beslutade Svenska kraftnät att begära tillsyn av Säpo.

Skandalen i Svenska kraftnät tycks nu föda sig själv. Bränslet är skriverierna. En direktör i ledningen på Svenska kraftnät raderade hundratals mejl för att stoppa information från att lämnas ut till DN. Enligt presstjänsten kände direktören obehag inför att mejlen skulle lämnas ut. E-posten har återskapats men att en statstjänsteman raderar korrespondens kan vara tjänstefel och dessutom brottsligt. Svenska Kraftnät uppger till Revisionsvärlden att mejl-incidenten ska utredas av en extern part: advokatbyrån Sigeman & Co baserad i Malmö. De tycks ha ett ramavtal för denna typ av oberoende granskningar. Rapporten blir klar i slutet av januari.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *