Internationella byråer vill minska kontorsytan

Här i Sverige har Grant Thornton sagt att förväntningar om mer hemarbete även efter pandemin spelade in när byrån tog beslutet att halvera kontorsytan i samband med en flytt av huvudkontoret nästa år.

Internationellt finns samma tankar, även om få beslut har kommunicerats. Enligt Wall Street Journal hör amerikanska PwC till de bolag som försöker att hitta andrahandshyresgäster till stora kontorsytor, vilket är svårt i dagsläget. Fastighetsrådgivaren CBRE uppger att det i slutet av fjolåret fanns 137 miljoner kvadratfot lediga kontorsytor för andrahandsuthyrning i USA. Det motsvarar en ökning om 40 procent.

I Storbritannien stängde Deloitte redan i fjol fyra av cirka 50 kontor i landet. Ingen sades upp, men den som vill vara kvar förväntas arbeta från hemmet på permanent basis, se tidigare artikel. Även brittiska KPMG har sagt att de överväger att dra ner på kontorsytan, även om inga beslut tycks vara tagna.

Martin Hammarström

[email protected]