Inte OK att revidera kollegans arbetsgivare

Revisorsinspektionen ger förhandsbesked.

En auktoriserad revisor i Blekinge har begärt förhandsbesked hos Revisorsinspektionen (RI). Frågan är om han kan ta revisionsuppdrag i ett bolag i en koncern där en kollega till honom är anställd, utan att det hotar hans oberoende som revisor.

Kollegan är en kvinna som arbetar deltid – dels hos revisionsbyrån, dels hos den potentiella klienten. På byrån arbetar kvinnan 60 procent, hos den andra arbetsgivaren sköter hon ”en mycket liten del” av faktureringen i ett av bolagen i den koncern, där revisorn alltså blivit erbjuden uppdrag. Revisorn uppger till RI att kollegan inte deltar i revisionsverksamheten, inte är medlem i byråns ledningsgrupp och inte har något ägarintresse i byrån.

Revisorer har en skyldighet att pröva sitt oberoende enligt revisorslagen. I vissa fall kan dock motåtgärder vidtas som balanserar oberoendehotet. Det finns även jävsregler i aktiebolagslagen som en revisor måste följa. Revisorsinspektionen skriver i sitt beslut att en ”anställning hos ett klientföretag är en sådan omständighet som typiskt sett ger upphov till oberoendehot enligt 21 a § revisorslagen” och att ”omständigheterna ligger nära dem som ger upphov till jäv” Det räcker heller inte som motåtgärd att kollegan inte deltar i revisionsteamet.

Revisorn kan alltså inte ta uppdrag i en koncern där hans kollega är deltidsanställd.

 

 

Vida Tenhunen Salehi

vida.salehi@hotmail.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *