“Fördel för båda parter”

Därför skickar Revisorsinspektionen revisorernas post och fakturor till privatbostaden.

Anders Ahlgren

Innan sommaren ändrade Revisorsinspektionen rutinerna för post till revisorer, vilket innebär att alla brev nu skickas till hemadressen istället för som tidigare till revisionsbolagets adress. Revisionsvärlden ställer Revisorsinspektionens chefsjurist Anders Ahlgren mot väggen om de nya rutinerna.

Varför ska man som auktoriserad eller godkänd revisor behöva få myndighetspost om jobbet till hemadressen i stället för till kontoret?

“I grunden handlar det om att vi har ett behov av att i olika sammanhang kommunicera med revisorerna i ärenden som berör dem personligen och det är då, enligt vår mening, naturligt att post också adresseras till dem personligen. Vi har dock tidigare inte till hundra procent kunnat lita på att de uppgifter om bostadsadress vi haft i vårt register har stämt och har därför tagit det säkra före det osäkra och skickat posten till arbetsgivarens adress”, säger Anders Ahlgren.

Innan sommaren driftsatte Revisorsinspektionen ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem. Myndigheten har därigenom möjliggjort hämtningen av folkbokföringsuppgifter direkt genom Skatteverkets aviseringssystem Navet.

Vad säger revisorerna om detta?

“Vi tror att det initialt kan finnas blandade uppfattningar om huruvida det här är en förbättring eller inte. Vi är till exempel medvetna om att många arbetsgivare som betalar sina anställdas årliga avgifter till Revisorsinspektionen gärna hade sett att dessa fakturor var utställda i arbetsgivarens namn, men det är vår uppfattning att detta först och främst är en personlig kostnad och att dessa fakturor bör ställas till den berörda revisorn”, säger Anders Ahlgren.

Ahlgren ser även att kommunikationen i tillsynsärenden är ett annat sammanhang där det nog kan finnas delade meningar om vart posten bör skickas.

“Även där är det vår uppfattning att det är en fråga mellan inspektionen och den som ärendet berör. Arbetsgivarens eventuella intresse och rätt att hållas informerad om statusen i ett tillsynsärende är en byråintern fråga som säkert kan variera mellan olika arbetsgivare.”

Finns det några fördelar med er nya rutin, för revisorerna?

“Det händer tyvärr ibland att kommunikation till revisorer inte kommer fram på grund av att den försvinner i hanteringen eller skickas till en arbetsgivaradress som inte längre är aktuell. Vi tror att den här övergången kommer att minska den risken, vilket kommer att vara till fördel för båda parter.”

På sikt hoppas Anders Ahlgren att Revisorsinspektionen ska kunna skicka post genom någon form av e-tjänst, som till exempel de personliga e-brevlådorna Kivra eller Min myndighetspost, men säger att de inte är där riktigt ännu.

Finwire

red@finwire.se