IAASB tar ytterligare ett litet steg mot enklare småbolagsrevision

Globala standardsättaren IAASB antog i början av december ett så kallat ”project proposal” om att ta fram en revisionsstandard för Less Complex Entities (LCE), eller mindre komplexa företag. Det skriver branschorganisationen FAR och refererar till Helene Agélii, generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet.

”Generellt sett fanns stort support för själva strukturen. Allra mest diskussioner var det kring vilka revisionsuppdrag som ska omfattas av den här standarden. Hur definierar man tydliga och lämpliga gränsdragningar som samtidigt bidrar till konsekvent tillämpning? Mindre komplexa företag är svårare att definiera än vad man kan tro”, säger Helene Agélii, generalsekreterare i Nordiska Revisorsförbundet.

Länk till IAASB:s kommuniké.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se