Högtryck för system för visselblåsning

EU:s visselblåsardirektiv ska bli svensk lag i december i år och det kan ge många nya uppdrag i revisions- och rådgivningsbranschen, som ofta anlitas för att sätta upp och driva visselblåsarfunktioner i både privat och offentlig sektor.

”Många som i dag har en intern kanal för visselblåsning på sitt intranät kommer att behöva lägga ut den externt … Vi ser att kommuner, regioner och myndigheter nu har vaknat och vi får in omkring fem offertförfrågningar om dagen”, säger Elin Siljendal, konsult inom riskhantering på KPMG, till tidningen Balans.

Hon uppger att åtta personer arbetar heltid med visselblåsarsystem, bara på KPMG. Dessutom får byråns revisorer många frågor från sina kunder.

Visselblåsardirektivet syftar till att motverka skadlig företagskultur, vilket kan vara allt från sexuella trakasserier till korruption. Den nya lagen ersätter dagens visselblåsarlag och kommer att gälla för både privat och offentlig sektor. Företag och organisationer med minst 50 anställda blir skyldiga att införa interna rapporteringskanaler som underlättar för arbetstagare att slå larm anonymt.

Elin Siljendal säger till Balans att det finns en risk att kunderna skjuts upp arbetet med visselblåsarsystemen till sista sekund, i linje med vad som skedde när reglerna skärptes för dataskydd (GDPR).

Martin Hammarström

[email protected]