Grundutbildning

Har ni råd att inte låta era nyanställda komma igång snabbt?

Annons

Vill ni på ett effektivt sätt få era nya medarbetare att komma igång med Hogias program och redan från början av deras anställning utveckla ett effektivt arbetssätt?

Vi vet med oss att våra kunder beroende på deras verksamhet och kundbas använder våra program på olika sätt. Berätta för oss hur ni arbetar eller skulle vilja arbeta så anpassar vi grundutbildningen med fokus på att era nyanställda snabbt skall utveckla ett effektivt arbetssätt.

Är ni osäkra på vad era nyanställda behöver lära sig för att snabbt komma in i deras yrkesroll? Här kommer ett axplock av populära funktioner som våra branschspecialister gått igenom för andra nyanställda, vilket fått dem att utveckla ett effektivt arbetssätt från början av deras anställning.

 • Hogia Bokslut

  • Lär dig upprätta ett helt digitalt bokslut med hjälp av våra smarta mallar och dokumenthantering.
  • Effektivisera era avstämningar och er bokslutsdokumentation med hjälp av kopplingar till våra analysverktyg.
  • Kom igång med upprättandet av årsredovisningar och hur du bäst drar nytta av effektiva kopplingar till bokslutsdokumentationen.
 • Hogia Audit

  • Lär dig arbeta med en riskbaserad ansats där fokus i revisionen läggs på riskfyllda områden.
  • Få tips om hur du effektivt drar nytta av dokumentationen i revisionens olika faser och på så vis bemöta flera riskområden med samma granskning.
  • Få en röd tråd igenom revisionsprocessen och skapa dig en uppfattning om hur du angriper revisionens olika faser.
 • Hogia Transaktionsanalys

  • Skapa dig en uppfattning om hur olika verifikationsserier används hos era kunder
  • Lär dig analysera transaktionsflöden och få smarta tips på hur du kan identifiera transaktioner som avviker från det förväntade mönstret.
  • Lär dig kartlägga projekt och följa upp vinstmarginaler på projektnivå.
 • Hogia Analys

  • Lär dig skapa framtidsscenarion baserade på historiska data för att bygga förväntningar om kundens finansiella framtid.
  • Lär dig bygga budgetar utifrån simulerade scenarion eller historiska data för att säkra en förståelse om kundens framtida likviditetsbehov.
  • Lär dig navigera i nyckeltalsvyn och skapa jämförbarhet mellan dina kunders nyckeltal och jämför med förväntade nyckeltal för företag i samma bransch.
 • Hogia Skatt

  • Lär dig arbetsgången med praktiska deklarationsexempel för både juridiska och fysiska personer.
  • Utnyttja programstödet för upprätta K10:or snabbt och säkert.
  • Skapa dig en uppfattning om hur du effektivt kan dra nytta av synergierna med våra övriga produkter.

Simo Panas
072-084 33 02
[email protected]

Redaktionen

[email protected]