“Hög säkerhet är viktigt”

Mjukvarubolaget Oxceed om konkurrensbild och utmaningar framöver.

Stefan Ström

Mjukvarubolaget Oxceed erbjuder en molnbaserad plattform för
rapportering, budget, prognos, benchmarking och målstyrning. Bolaget har ökat personalstyrkan rejält och syntes bland annat på mässan Ekonom & Företag i Kista häromveckan. För Revisionsvärlden berättar Stefan Ström, arbetande styrelseordförande på Oxceed, om konkurrensbilden och bolagets utmaningar framöver.

Ni säljer något ni kallar byrånavigator. Konkurrerar ni med exempevis Företagsplatsen?

”När det gäller byråer agerar vi en del i samma segment som
Företagsplatsen. I byråsegmentet finns viss konkurrens när det kommer
till att kunna visualisera och presentera informationen och då primärt
historisk information. Vi uppfattar dock inte Företagsplatsen som en
direkt konkurrent till hela vår tjänst.”

Vilka andra mjukvaruföretag ser ni som konkurrenter?

”Vi konkurrerar i första hand med mer konsultintensiva lösningar, allt
ifrån Excel till rapporteringsplattformar som Mercur, Effectplan, Exopen
och så vidare. Vår molntjänst karaktäriseras av att ge kunden en
möjlighet att snabbt komma igång vilket är möjligt på grund av färdiga
API:er mot de för våra målgrupper mest betydande ekonomisystemen på
marknaden samt en genomtänkt förpackning av relevant funktionalitet.”

Hur får man en kundportal säker?

”Hög säkerhet i vår tjänsteportal är viktigt för att våra kunder och
användare ska känna sig trygga. Vi har i dag i Oxceed onoterade företag
från exempelvis 1 miljon kronor i omsättning till noterade företag och
omsättningar upp till 1 miljard kronor. Detta ställer krav på att vi har
den senaste säkerhetstekniken från Microsoft Azure och hanterar
information i ett krypterat och säkert moln.”

Vad har ni för utmaningar framöver?

”Oxceed har mycket hög tillväxt och kundtillströmning från samtliga av
våra målgrupper. Där har vi vissa utmaningar när det kommer till
prioriteringar av nyutveckling och vidareutveckling. Vi får mer och mer
förfrågningar och önskemål från kunderna vilket gör att vi
organisatoriskt behöver växa, rekrytera rätt kompetens för att även
fortsättningsvis lansera utökad funktionalitet.”

Finwire

[email protected]