Han river upp bokslutet

Finanschefen och exrevisorn Christoffer Stackell skakar om reklambolaget.

Christoffer Stackell

First North-handlade AdCityMedia anställde i april ex-revisorn Christoffer Stackell från PwC som finanschef. Nu rivs fjolårets bokslut efter att Stackell hittat felaktigheter i bokföringen.
AdCityMedia, som är en totalleverantör av visuell utomhusreklam, meddelade tidigare i veckan att man upptäckt att felaktiga koncernelimineringar gjorts under perioden från det andra kvartalet 2016 till det första kvartalet 2017.
Enligt bolaget har man funnit att vidarefakturerade interntransaktioner hanterats felaktigt. Bolaget har därför rapporterat för låg bruttomarginal och för låg ebitda-marginal, samt för hög omsättning.
Christoffer Stackell anställdes som finanschef i april som en del i ledet att stärka reklambolagets rutiner och processer. Han har därefter granskat hanteringen av den tidigare helt outsourcade koncernkonsolideringen.
Vid granskningen noterades det att det under perioden funnits interna transaktioner som inte eliminerats på ett korrekt sätt. Följdeffekten blev att bolagets marginaler under perioden hade redovisats lägre samtidigt som omsättningen redovisats högre.
”Felaktigheterna är något jag tillsammans med styrelsen tar på största allvar. Jag ser positivt på att vi nu stärkt upp vår ekonomifunktion och påbörjat ett förebyggande internt arbete för att stärka bolagets samtliga rutiner och kontrollfunktioner”, uppgav bolagets vd Anders Axelsson i ett pressmeddelande.
Bolaget kommer i sin framtida rapportering justera påverkade jämförelsesiffror för att ge en rättvis bild.

Martin

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se