Hälften kuggade i revisorsexamen

Men två 25-åringar skrev godkänt på provet.

I november 2019 skrev 228 personer prov för revisorsexamen i Stockholm, och nu är resultatet klart. Andelen som fick godkänt är 49 procent, ett lågt resultat enligt Revisorsinspektionen.

”Det här provet var nog inte så mycket svårare än normalt. Däremot var det många som skrev, en del var kanske inte tillräckligt förberedda”, säger Christer Petersson, ansvarig för examination och utbildning på Revisorsinspektionen, RI.

Revisorsinspektionen och examensrådet är eniga om att den genomsnittliga andelen godkända inte bör sjunka under 60 procent mätt över en längre tid.
Resultatet på novemberprovet är dock inte rekordlågt. Christer Petersson känner till ett prov för några år sedan som bara 44 procent klarade. Det var dock ett vårprov. Färre personer brukar skriva vårproven, varför snittresultatet brukar variera mer än i höstproven. RI rapporterar även att två rekordunga personer klarat revisorsexamen, de båda var vid tillfället för provet 25 år gamla. Totalt fick 111 personer godkänt på provet.

Martin Hammarström

[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *