Hälften av företagarna lånar pengar utanför storbankerna

En ny undersökning bekostad av av fintechbolaget Capcito visar att hälften av Sveriges små- och medelstora företagare numera går utanför de traditionella bankerna när de söker rörelsekapital. Banken är fortfarande den vanligaste långivaren, men en tredjedel av företagen i studien (33%) väljer en ”alternativ långivare” som factoringföretag eller nischbanker. Ofta handlar det om att bolaget säljer eller pantsätter sina fakturor.

På frågan “Vilken typ av finansiering använder ni?”, svarar de såhär:
38% ”företagslån”
34% säljer fakturor
31% använder fakturabelåning
18% har en checkkredit

Vissa företag använder två eller flera långivare samtidigt, en stor andel företag kombinerar både fakturaköp och fakturabelåning. En knapp tiondel nyttjar även offentliga finansieringskällor vid sidan av andra långivare, t.ex. Almi.

Om studien: Undersökningen genomfördes av Netigate, på uppdrag av Capcito, och bygger på svar från 670 bolag som aktivt nyttjar extern finansiering. Enkäten gjordes mellan 10-24 november, 2022. Enkäten representerar ett slumpmässigt urval av SME-företag med 1-249 anställda inom en olika branscher. De mest representerade branscherna var it (16%), Bygg/Fastighet (11%) och detaljhandel (11%). Respondenternas befattning var i huvudsak Ägare, VD, CFO eller Annan Beslutsfattare.

Martin Hammarström

[email protected]