”Gör det lättare att återvända till revision”

RI-chefen lyfter fram finländsk modell.

Per Johansson

I en debattartikel i FAR:s tidning Balans öppnar chefen för Revisorsinspektionen Per Johansson för att göra det lättare att åter­vända till revisorsyrket för den som suttit på kundsidan som exempelvis ekonomichef.

”Revisorsprofessionen behöver inte vara ett val som sträcker sig över hela yrkeslivet. I syn­nerhet de yngre generationerna vill inte fastna i ett yrke utan ha möjlighet att prova på andra yrken och karriärer. Att arbeta med något annat en tid kan ge erfarenheter som är värdefulla, kompetenshöjande och av stor nytta om man senare beslutar sig för att arbeta med revision igen”, skriver Per Johansson i Balans.

Han pekar på att man i exempelvis Finland tar hänsyn till annan yrkeser­farenhet som internrevision, offentlig revision och mer kvalificerat ekonomiadministrativt arbete.

”En tänkbar modell skulle kunna vara att efter en längre bortavaro göra en kvalitativ be­dömning av, förutom oberoende och redbarhet, arbetsområde och fortbildning”, skriver RI-chefen.

Dessutom vill RI slopa dagens krav på revisionstimmar för auktorisation. Idag krävs 1 500 timmars revision under de senaste fem åren, oavsett om det gäller auktorisation eller fortsatt auktorisation.

”Vi överväger att ta bort denna regel och i stället gå över till en mer kvalitativ bedömning av den enskildes förutsättningar för fort­satt auktorisation. Utgångspunkten bör vara att revisorn kommer att vara verksam i yrket framöver och på ett tillfredsställande sätt kan visa att han eller hon har den kompetens och erfarenhet som krävs”, skriver Johansson i debattartikeln.

Läs hela artikeln här.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se