”Glädjande att folk kommer tillbaka”

20 personer återvände till revision under 2022.

Under år 2022 beviljade Revisorsinspektionen 20 auktorisationer för sökanden som har återkommit till yrket, skriver myndigheten på sin webbplats.

”Det är glädjande att folk kommer tillbaka, efter de åtgärder vi jobbat med för att underlätta återkomst till yrket. Antalet återvändare per år är fortfarande relativt få, men de bidrar särskilt över tid till kompetensförsörjningen”, säger David Gripenhjärta, avdelningsdirektör på Revisorsinspektionen, till tidningen Balans.

Henrik Backlund

En återvändare är Henrik Backlund, som i fjol lämnade en tjänst som business controller på Kanthal i Hallstahammar för att åter bli auktoriserad revisor på KPMG i Västerås. Enligt Backlunds Linkedin-profil började han på KPMG redan 2006 och erfarenheten hos Kanthal varade i två år. Andra är iväg längre perioder. Enligt Revisorsinspektionen (RI) var fyra av de 20 återvändarna iväg från byrån i minst fem år.

”Sedan de sökande lämnat revisorsyrket hade de arbetat som affärsområdeschef, controller, director, ekonomichef, ekorevisor, redovisningschef, redovisningsekonom, rådgivare, projektledare och VD. De var födda mellan åren 1964–1992”, skriver RI på webbplatsen.

Myndigheten konstaterar samtidigt att 211 kvalificerade revisorer lämnade yrket under 2022. Av de som lämnade var 136 män och 75 kvinnor. Antalet som valde att lämna yrket under 2022 minskade jämfört med 2021 då 266 revisorer lämnade. Det totala antalet kvalificerade revisorer i Sverige ligger sedan några månader under 3 000.

”Det är hög omsättning i kåren och fortfarande många som väljer att lämna yrket. Särskilt tråkigt kan man tycka det är att många yngre som har hela arbetslivet framför sig väljer att sluta”, säger David Gripenhjärta till Balans.

99 av de som lämnade yrket under 2022 var under 40 år, varav 32 var kvinnor och 67 män. Av de under 40 år som lämnade yrket hade 20 personer varit auktoriserade i mindre än ett år.

Martin Hammarström

[email protected]