Fusionsaktuella PrimeQ blir DI-gasell

Claes Völcker

PrimeQ, en koncern som förutom ekonomi och lön även erbjuder tjänster inom IT, telefoni, beslutstöd och e-handel, utnämns till Gasellföretag, enligt ett pressmeddelande. Nyligen blev det klart att expansiva VIEW Group förvärvar alla aktierna i PrimeQ, som har drygt 100 medarbetare på fem orter.

”Gasellutnämningen är ett tydligt kvitto på att vi har lyckats bygga ett hälsosamt företag tillsammans med våra kompetenta medarbetare, och vi är oerhört glada över den här utmärkelsen!” säger Claes Völcker, en av grundarna och VD på PrimeQ.

Bland kraven som måste uppfyllas för att bli ett Gasellföretag är att omsättningen ska ha ökat kontinuerligt de senaste tre åren och minst ha fördubblats under samma period. Företaget ska också i allt väsentligt vuxit organiskt och ha sunda finanser.

Martin Hammarström

[email protected]