“Från redovisningskonsult till rådgivare”

Uppmärksammad finländsk bok nu utgiven på svenska.

Antti Aho

Hur ska redovisningsbyråer praktiskt gå tillväga för att kunderna ska efterfråga mer rådgivning? Boken “Från redovisningskonsult till rådgivare” är skriven av Antti Aho, ekonomi- och personalchef på Talenom, den finländska börsnoterade redovisningskoncernen som i fjol gjorde en inbrytning på den svenska marknaden, se tidigare artikel. Boken har rönt stor uppmärksamhet i Finland och ges nu ut i Sverige av informations- och programvaruföretaget Björn Lundén.

Boken vänder sig både till byråledare och anställda. Den tar bland annat upp hur tekniken förändrar branschen och förväntningarna hos kunderna, men även hur man utvecklar sin egen sakkunskap och problemlösningsförmåga för att kunna ge kunderna bättre råd. Ett annat viktigt område som behandlas är självledarskap.

”När det nu tutas ut att allt förändras och att du också måste förändras, är det särskilt aktuellt att stanna upp och reflektera litet grundligare över saken. Vad är det som faktiskt förändras och hur påverkar det mig? Måste jag förändra mig, hur och är det ens möjligt?”, skriver Antti Aho i förordet.

Finwire

[email protected]