”Fortsätt inte som vanligt – sök ny kompetens”

Efterfrågan på rådgivning kring teknik och processer växer i kommande lågkonjunktur, enligt ny branschrapport.

Vismas branschanalytiker Jan Söderqvist presenterar marknadspapporten.

I Vismas senaste marknadsrapport – Mot nya tider – redovisar programvarujätten bland annat hur de tror att en kommande lågkonjunktur kommer att slå mot redovisnings- och revisionsbranschen.

”De lågkonjunkturer vi haft tidigare har alltid påverkat redovisningsbranschen. Det kommer förmodligen att bli en påverkan även denna gång”, säger Vismas branschanalytiker Jan Söderqvist.

När han tittar tillbaka på branschdata från tidigare lågkonjunkturer konstaterar Söderqvist att byråerna snabbt anpassat sig till minskad efterfrågan och intäktsförluster. Branschen är även stabil på så sätt att få byråer gjort kostsamma tekniska investeringar och att belåningsgraden oftast är låg. Ett högre ränteläge lär därför inte drabba den vanliga byrån.

Däremot tror Söderqvist att en viss efterfrågeminskning – och kanske prispress på redovisningstjänster – kan utgöra gyllne tillfällen för byråerna att själva se över sin effektivitet och hur väl de nyttjar tekniken. Det är relativt vanligt att svenska byråer arbetar i molnbaserade program, utan att utnyttja dessa fullt ut.

Vismarapporten beskriver hur Sverige sedan finanskrisen 2008 har haft en lågränteekonomi. Konjunkturen har mestadels varit så god att företagen sluppit effektivisera och nyttja den moderna teknologin med automation fullt ut. Men nu gör det förändrade världsläget med ökade kostnader och högre avkastningskrav att svenska företag tvingas effektivisera.

”Pappershanteringen har minskat och över 50 procent av företagen använder molnbaserade system, men de använder systemen som om de vore lokalt installerade. Byråerna måste interagera mycket mer med kunden”, säger Jan Söderqvist.

Han tror att efterfrågan på standardtjänster kommer att minska och att traditionell rådgivning kopplad till ekonomi och skatt kommer att vara oförändrad. Ett tjänsteområde han däremot tror mycket på är rådgivning kring teknik och effektivisering av kundernas administrativa processer.

”Det handlar om att hjälpa svenska företag att bli mer konkurrenskraftiga. Konsulten måste förstå företagens processer för att kunna hjälpa till att effektivisera dem. Man måste ha fokus på processer och teknologi, men samtidigt en förståelse för redovisning”, säger Jan Söderqvist.

Han tror att byråerna i många fall saknar denna typ av kompetens.

”Fortsätt inte som vanligt – sök ny kompetens. Inte bara personer med redovisningskompetens”, uppmanar Söderqvist.

Martin Hammarström

[email protected]