Fortnox släpper AI-tolkning av fakturor

Jesper Svensson och Camilla Skoog Foto: Jonas Ljungdahl

Fortnox släpper automatiserad realtidstolkning av fakturor. Enligt ett pressmeddelande ska leverantörsfakturor bokföras med hjälp av AI, samtidigt som de kommer in. Det enda som krävs av den som bokför är att granska och godkänna programmets bokföringsförslag.

”Det här är det stora steget över mot en automatiserad och realtidsbaserad hantering. Bit för bit ser vi till att det blir enkelt, helt enkelt”, säger Jesper Svensson, utvecklingschef på Fortnox.

Fortnox har sedan tidigare erbjudit en tolkning av fakturor som inte bygger på självlärande AI-teknik. Med den nya tekniken får företagaren ett automatiskt förslag på hur man ska kontera fakturan. Det innebär att godkännande och bokföring sker i samma moment.

Fortnox hoppas att redovisningsbyråerna är nöjda med att låta kunden och mjukvaran sköta redovisningen.

”Byråerna kan släppa en manuell uppgift som trots allt tar en del tid. De kan istället fokusera på mer komplexa ärenden som deras kunder behöver hjälp med, och på den viktiga rådgivningsrelationen de har med sina kunder”, säger Camilla Skoog, försäljningschef på Fortnox.

Den automatiska fakturatolkningen släpps som en del i Fortnox app för ett större antal kunder i maj och kommer att ”ingå som möjligt tillägg för alla som har en bokföringslicens”.

Martin Hammarström

[email protected]