Fortnox plockar marknadsandelar

Nu över 200 000 kunder.

Nils Carlsson

Vid årsskiftet hade mjukvaruleverantören Fortnox hela 203 000 kunder, vilket innebär en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Bara under fjärde kvartalet började ytterligare 12 000 företag att använda Fortnox molntjänster inom ekonomi och administration. Det framgår av det NGM-noterade bolagets rapport för det fjärde kvartalet 2017. Enligt Fortnox vd Nils Carlsson tar bolaget marknadsandelar och hävdar att bolaget under 2017 tog fler kunder från konkurrenter än de gjort ”alla tidigare år sammantaget”.

”Det är från alla typer av konkurrenter, både andra molnbaserade aktörer och gamla PC-baserade system”, säger Nils Carlsson till Revisionsvärlden.

Han förklarar kundtillströmningen med tre faktorer.

”För det första har vi en väldigt stark position bland landets redovisnings- och revisionsbyråer och har avtal med de största. Det inger stort förtroende. För det andra uppfattas våra system som relativt lättanvända och för det tredje har vi en bra kundsupport”, säger Nils Carlsson.

Under fjolåret ökade Fortnox-koncernens omsättning ökade med 43,8 procent till 272,3 Mkr. Rörelseresultatet ökade med 20,8 Mkr till 62,7 Mkr, vilket innebär en rörelsemarginal på 23 procent ”Företaget överträffar med god marginal sina finansiella mål och förra årets rekordresultat”, skriver bolaget i rapporten.

Den genomsnittliga intäkten per kund och månad ökade från 115 kr 2016 till 123 kr för 2017, mätt som rullande försäljning över 12 månader.

”I takt med att våra kunder blir allt mer digitala efterfrågar de också fler av våra tjänster. Under 2017 tog efterfrågan på finansiella tjänster ordentlig fart”, säger Nils Carlsson.

Fortnox kommer under 2018 att investera ytterligare i sidotjänster som Fortnox Försäkringar och Fortnox Finans. Bara i dotterbolaget Fortnox Finans arbetade vid årsskiftet 29 personer.

”Vi vill vara som ett nav för Sveriges småföretag och hjälpa dem där det behövs. Det behöver inte vara bokföring”, säger Nils Carlsson.

I samband med att rapporten släpptes meddelade Fortnox även nyheten att Andreas Kemi föreslås till ny ordförande i bolaget. Andreas Kemi har en lång erfarenhet av molnbaserade affärsmodeller. Han var med och grundade mjukvaruföretaget Scala Business Solutions och är idag investerare och styrelseproffs. Fortnox nuvarande ordförande har meddelat att han inte är tillgänglig för omval, se tidigare artikel.

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *