Fortnox köper tjänsteförmedlingen Offerta för 300 Mkr

Tommy Eklund, VD Fortnox och Anna Bergius, VD Offerta

Ekonomisystemet Fortnox köper samtliga aktier i Offerta Group, en nättjänst som kopplar samman tjänsteföretag och köpare av tjänster. Köpeskillingen på 300 miljoner kronor kommer huvudsakligen att betalas med nyemitterade aktier i Fortnox.

“Våra kunder spenderar allt mer tid i Fortknox-plattformen och det känns naturligt att då även erbjuda affärer direkt i Fortnox”, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.

Han ser framför sig att Fortnox kunder ska bli utförare i Offertas plattform. Dessutom ”tillkommer möjligheter som finansiering både för utförare och upphandlare, och förmedling av till exempel redovisningstjänster inom Offerta”, säger Tommy Eklund.

Säljare av Offerta är grundaren Jens Nilsson och riskkapitalbolaget Alfvén och Didrikson, som även har andelar i exemeplvis PE Accounting. Anna Bergius som är vd på Offerta kommer att fortsätta på sin tjänst.

Affären drar nytta av Fortnox uppskruvade aktiekurs. Hela 290 miljoner kronor av köpeskillingen kommer att betalas med nyemitterade aktier i Fortnox och resterande 10 miljoner kronor kontant. Därutöver kommer uppskattningsvis cirka 22 miljoner kronor, motsvarande Offertas uppskattade nettokassa per sista februari 2021, att betalas kontant.

Genom Offerta skickas årligen cirka 80 000 förfrågningar från konsumenter till företag inom 140 olika branscher och. Offerta har cirka 50 medarbetare.

Förvärvet är villkorat av att Fortnox ägare godkänner affären.

Martin Hammarström

[email protected]