Fortnox köper storpost i revisorns bokslutsprogram

Till vänster Carl-Magnus Falk. Foto: Sundbomphotography

Fortnox blir storägare i årsredovisningsprogrammet Agoy, som startades så sent som 2019 av byråledaren och revisorn Carl-Magnus Falk. Agoy var från början ett sidoprojekt för att lösa behov på kombibyrån Falköga i Stockholm. Sedan 2019 drivs Agoy som ett eget bolag som har vuxit snabbt. Nu tillförs Agoy 18 Mkr i en riktad nyemission genom vilken Fortnox köper 30 procent av Agoy.

”Pengarna ska användas för fortsatt utveckling. Agoy består nu av 17 personer och har två parallella utvecklingsteam. Vi har periodbokslut och en betaversion av årsredovisning på plats. Nästa vecka släpper vi betaversion av vårt skatteprogram och nu ska vi ta fram en lösning för koncernredovisning”, säger Carl-Magnus Falk.

Emissionen ger Agoy en värdering på över 60 Mkr. Grundaren Carl-Magnus Falk är fortfarande störste ägare.

”Jag ser detta som en fantastisk möjlighet att bli en del av ett etablerat företag. Det känns nästan overkligt att vi lyckats ända hit med en lösning vi utvecklat själva på en liten byrå på Kungsgatan”, säger han.

Jesper Svensson, affärsområdeschef på Fortnox, kommer att bli styrelseordförande i Agoy. Fortnox och Agoy har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Fortnox under tre år kan erbjuda Agoys program för bokslut, skatt och årsredovisning som sina egna. Frågan är vad som händer därefter.

Har Fortnox option på att köpa hela Agoy i framtiden?

”Det kan jag inte kommentera”, säger Carl-Magnus Falk.

Affären innebär att Fortnox helt bryter med den tidigare samarbetspartnern Wolters Kluwer, vars årsredovisningsprogram Capego i alla fall tidigare var väl integrerat med Fortnox. De två företagen anordnade även gemensamma kundevent.

Enligt Fortnox Jesper Svensson är Agoys program utvecklade ”av branschen och för branschen” och lovar att de kommer att vara ”tätt integrerade i Fortnox produktutbud i sömlösa, smidiga arbetsflöden”. Enligt Fortnox innebär Agoy-affären att kunderbjudandet inom redovisningsområdet blir ”komplett”.

”För Fortnox användare kommer programmet att heta Fortnox och färger och annat kommer att anpassas för deras användare. Agoy kommer att finnas kvar som varumärke för användare som inte arbetar med Fortnox”, säger Carl-Magnus Falk.

Fortnox har en stark ställning bland landets redovisningsbyråer men har till skillnad från konkurrenten Visma aldrig haft något eget bokslutsprogram. Förhoppningen är att Fortnox-integrationen ska innebära att Agoys kundbas breddas från dagens ”några hundra” användare. I första hand siktar man in sig på de cirka 15 000-20 000 redovisningskonsulter som idag använder Fortnox.

”Dessutom hoppas vi på mycket de Fortnoxanvändare som gör årsredovisningen själva, utan redovisningsbyrå”, säger Carl-Magnus Falk.

Martin Hammarström

[email protected]