Förlikning i HQ-målet

KPMG betalar ”drygt 10 miljoner kronor” till konkursboet.

KPMG, Solna

På fredagen sattes punkt i den utdragna skadeståndstvisten mellan å ena sidan HQ AB och å andra sidan HQ:s tidigare styrelseledamöter, chefer och revisionsbyrå KPMG. I december förra året kom en tingsrättsdom som inte gick HQ:s väg. I januari i år ansökte HQ om konkurs, tyngt av kraven på att betala motparternas rättegångskostnader. Hotet från HQ-sidan har varit att konkursboet ska överklaga målet till Svea hovrätt och fortsätta det kostsamma processandet där.

Nu har parterna nått en uppgörelse.

”Förlikningen innebär att svarandena efterger 262 Mkr, motsvarande svarandenas rättegångskostnader i tingsrätten, samt betalar 25,48 Mkr till konkursboet. KPMG AB, Mats Qviberg och Öresund delar på betalningen … Genom denna förlikning är parternas samtliga mellanhavanden av vad slag det vara må slutligt reglerade”, skriver Öresund i ett pressmeddelande.

Förlikningen innebär alltså att Öresund/KPMG-sidan inte kommer att få ersättning för sina rättegångskostnader från tingsrätten, trots att de enligt domen skulle få dessa betalda av HQ-sidan. Öresund/KPMG-sidan bidrar olika mycket när de skramlar ihop till 25,48 Mkr. Öresunds del uppgår till 6,16 (en fjärdedel av beloppet, RV:s anm). Enligt KPMG:s advokat Torgny Wettergren ska KPMG betala drygt 10 Mkr och Mats Qviberg knappt 10 Mkr). Förlikningen innebär att även de övriga stämda i HQ-målet kan pusta ut, inklusive tidigare styrelseledamöter och tidigare KPMG-revisorn Johan Dyrefors.

Trion KPMG, Öresund och Mats Qviberg har sannolikt bedömt att det är bättre att öppna plånboken än att riskera en fortsatt process som skulle kosta mycket tid och pengar.

”Även om Öresund skulle vinna målet i hovrätten och bli tillerkänt ersättning för rättegångskostnader skulle HQ AB i konkurs aldrig kunna betala dessa kostnader”, skriver Öresund i pressmeddelandet.

 

Martin Hammarström

mh@revisionsvarlden.se